Резултати

РЕЗУЛТАТИ

Трейдър Месечна успеваемост Осреднен риск Годишна успеваемост Пълна статистика Доклади
Илиян 0.4% 1.02% 5.66%
Валентин 0% 0.98% 30.12%